(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 70 năm, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch  Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập - tuyên bố với toàn thể đồng bào trong nước và nhân dân các dân tộc thế giới về nền độc lập của dân tộc Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam mới - nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Đã 70 mùa xuân, bản Tuyên ngôn độc lập thời đại Hồ Chí Minh - áng văn lập quốc vĩ đại khẳng định khát vọng muôn đời của dân tộc Việt Nam và nhân loại  vẫn vẹn nguyên giá trị không chỉ đối với thời điểm lịch sử ra đời, mà còn đối với công cuộc đổi mới hiện nay.

Đây cũng là nội dung phóng sự do VHTC thực hiện chuyển tới quý vị nhân kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. 


Truyền hình Thể thao & Văn hóa