(Thethaovanhoa.vn) - 79 tác phẩm tiêu biểu của gần 70 tác giả trong và ngoài nước về Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được trưng bày tại triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người khơi nguồn sáng tạo”. Triển lãm vừa khai mạc vào sáng 18/5, tại Hà Nội. 


Truyền hình Thể thao & Văn hóa