(Thethaovanhoa.vn) - Văn hóa đọc sách phải trở thành trung tâm của tất cả các lĩnh vực giáo dục. Nếu văn hóa đọc phát triển thì nhân tài quốc gia cũng được phát triển, đưa đất nước phát triển.

Đó là quan điểm của ông Park Chul Won, Chủ tịch Trụ sở vận động văn hóa đọc sách Hanuri (Hàn Quốc) trong buổi trò chuyện với sinh viên Việt Nam về văn hóa đọc diễn ra tại Hà Nội.

Truyền hình Thể thao & Văn hóa