(Thethaovanhoa.vn) - Trong hai ngày 14 và 15/2, Lễ viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Đà Nẵng, được tổ chức tại nhà riêng của đồng chí ở đường Cách mạng Tháng Tám, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Dự Lễ viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Bá Thanh có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương cùng lãnh đạo và đông đảo người dân TP Đà Nẵng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Nguyên Hạnh - TTXVN phát

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Nguyên Hạnh - TTXVN phát

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Văn Sơn - TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi sổ tang tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Nguyên Hạnh - TTXVN phát

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMT Tổ quốc Việt Nam viếng đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Văn Sơn - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMT Tổ quốc Việt Nam chia buồn cùng gia quyến đồng chí Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Văn Sơn - TTXVN

TTXVN