(Thethaovanhoa.vn) - Tiểu thuyết tư liệu lịch sử Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo - nhà văn Trần Mai Hạnh đã đoạt giải Văn xuôi của Hội Nhà văn Việt Nam.

Theo thông tin từ Hội Nhà văn Việt Nam vào tối qua (19/1), các giải thưởng của Hội năm nay thuộc về: Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia) của Trần Mai Hạnh (Thể loại Văn xuôi); Trường ca ngắn, kịch thơ (Nhà xuất bản Hội Nhà văn) của Nguyễn Thụy Kha (Thơ); Trăm năm trong cõi... (Nhà xuất bản Văn học) của Phong Lê và Thơ Việt Nam hiện đại, tiến trình và hình tượng (Nhà xuất bản Văn học) của Nguyễn Đăng Điệp (Lý luận Phê bình); Cuộc chiến đi qua của Kanta Ibragimov do Đào Minh Hiệp dịch (Quỹ Hỗ trợ quảng bá văn học Việt Nam và văn học Nga - Hội Nhà văn Việt Nam và Chính phủ Nga tài trợ xuất bản, Nhà xuất bản Lokid Premium (Nga) và Nhà xuất bản Văn học (Việt Nam) phối hợp ấn hành).

Bìa cuốn Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 của nhà báo - nhà văn Trần Mai Hạnh

Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 là tiểu thuyết tư liệu lịch sử của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Tác phẩm được ông ấp ủ trong gần 40 năm, kể từ giờ phút lịch sử trưa 30/4/1975 ở Dinh Độc Lập, khi ông may mắn được chứng kiến và viết bài báo tường thuật đầu tiên về thời khắc trọng đại của dân tộc.

Đầu năm 1975, nhà báo Trần Mai Hạnh được cử tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh với vai trò đặc phái viên Thông tấn xã Việt Nam đi trong đoàn do đích thân Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam khi đó dẫn đầu. Trên cơ sở những tư liệu, sự kiện, sự việc có tính xác, Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75 đã phác thảo chi tiết, cụ thể, toàn cục về sự sụp đổ của chế độ ngụy quân, ngụy quyền.

Lãng Ma