(Thethaovanhoa.vn) - Từ đường chuyền dài của Xuân Trường, Văn Long đã có pha vỉa má ngoài bằng chân phải, nâng tỷ số lên 4-1.