(Thethaovanhoa.vn) -Hoàng Sa, Trường Sa, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, nghề cá... xuất hiện trong 3/4 câu hỏi của đề thi Đại học môn Địa lý khối C năm 2014. Đặc biệt, trong mục, 1 câu I đề thi có ra câu hỏi đòi hỏi tính tư duy cao "Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng?"

Dưới đây là 3/4 câu hỏi của đề thi Đại học môn Địa lý liên quan tới chủ quyền biển đảo:

Câu I (3 điểm)

1. Trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường Sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng?

2. Vì sao tình trạng thiếu việc làm ở Việt Nam hiện nay vẫn còn diễn ra gay gắt? Trình bày các hướng giải quyết việc làm cho người lao động ở nước ta.Câu III (2 điểm)

Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

Câu IV (3 điểm)

1. Vẽ bản đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi và thủy sản ở nước ta trong giai đoạn 2000- 2010. (theo bảng số liệu đã cho- PV)

2. Nhận xét tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và giải thích.

Phạm Mỹ