(Thethaovanhoa.vn) - Tiến sĩ Lê Thống Nhất bình luận trận Algeria thắng Hàn Quốc 4-2 tại World Cup 2014.

HÀN QUỐC - ALGERIA 2-4

Thật là kết quả khó lường

Kim chi sao sớm tang thương nát nhầu

Cáo sa mạc ngẩng cao đầu

Trận sau gặp gấu sẽ ngầu hẳn lên!

Lê Thống Nhất