(Thethaovanhoa.vn) - Diêm Vương tập hợp tất cả đàn ông lại và nói: "Ai sợ vợ đứng sang một bên".

Tất cả kéo sang bên "sợ vợ" chỉ còn đúng một người đàn ông đứng ở bên "không sợ vợ". Diêm Vương lại gần vỗ vai anh ta và nói:

- Anh đúng là người đàn ông dũng cảm và gan dạ. Vì sao anh lại không sợ vợ?

- Dạ, vợ tôi dặn không được tụ tập ở chỗ đông người.
KT (St)