(Thethaovanhoa.vn) - Giữa tháng 5 vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Cường ra Trường Sa lần đầu, cùng đoàn nghệ sĩ TP.HCM.
Cảm xúc và trách nhiệm với Trường Sa, cho nhạc sĩ đã sáng tác các tác phẩm công phu về đảo và lính đảo: Trống quân lính biển (lấy chất liệu trống quân dân gian làm phần đệm), Sóng dội Trường Sa, Chúng tôi là lính biển sẽ dựng cho Đoàn Ca múa Hải quân (Hải Phòng). Ông vừa viết xong đề cương hợp xướng 5 chương (40 phút) về lính Trường Sa, dự kiến công bố Hè 2014. Ông mong muốn khi tác phẩm hoàn thành, đích thân nhạc sĩ dựng cho những người hát đầu tiên là chiến sĩ, không phải là ca sĩ như mọi lần.
Nguyễn Quỳnh Trang