Tiếp tục Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, chiều 23/5, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội Khóa XIII đã tiến hành xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ tài chính đối với ông Vương Đình Huệ và việc bổ nhiệm chức vụ này đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

Tân Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Tiếp đó, với 85,94% đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ để nhận nhiệm vụ mới. Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ .

Tại buổi làm việc chiều nay, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Theo Tờ trình, ông Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10/5/1961, là cử nhân tài chính kế toán, thạc sỹ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hiện ông Đinh Tiến Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Dũng là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm các chức vụ: Kế toán trưởng Tổng Công ty Thủy tinh và Gốm xây dựng; Vụ trưởng Vụ Kinh tế - Tài chính, Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Bình. Trong quá trình công tác, ông Đinh Tiến Dũng luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Ông Dũng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực quản lý Nhà nước về kinh tế, tài chính, đủ điều kiện để đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cuối giờ chiều nay, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về việc phê chuẩn chức vụ Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Dự kiến, sáng 24/5, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Đinh Tiến Dũng và thảo luận ở tổ về: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú.

TTXVN