(TT&VH) - Chiều qua, Hội đồng HLV QG khóa III với sự tham dự của đầy đủ 5 Ủy viên gồm các ông: Nguyễn Sỹ Hiển, Mai Đức Chung, Dương Ngọc Hùng, Nguyễn Trọng Giáp và Lê Thế Thọ đã có cuộc họp với chương trình tập trung vào 3 nội dung chính: Bầu các chức danh của Hội đồng HLV QG khóa III; Thống nhất chương trình hoạt động của Hội đồng trong năm 2010 và Đóng góp ý kiến vào bản qui chế tổ chức hoạt động của Hội đồng HLV QG khóa III. Buổi họp cũng có sự góp mặt của Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn LĐBĐVN Phạm Ngọc Viễn.

Trên tinh thần trách nhiệm và thống nhất cao, các ủy viên HĐHLVQG khóa III đã bầu ông Nguyễn Sỹ Hiển tiếp tục đảm đương vai trò Chủ tịch Hội đồng. Phó chủ tịch là ông Mai Đức Chung và ủy viên thường trực là ông Nguyễn Trọng Giáp.

V.P