(TT&VH) - Dân số Trung Quốc sẽ vượt quá con số 1,5 tỉ người vào năm 2033. Đó là nhận định của ông Lý Bân, Chủ nhiệm Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình Trung Quốc.
 
Theo ông Lý, với mức tăng 8 triệu người mỗi năm, dân số Trung Quốc sẽ lên đến 1,36 tỷ người vào năm 2010 và 1,4 tỷ người vào năm 2020 trước khi chạm mốc 1,5 tỉ người. Ngoài việc tăng dân số nhanh, Trung Quốc còn bị sức ép dân số già và mất cân bằng giới, điều có thể dẫn tới tình trạng bất ổn xã hội nghiêm trọng. Dự kiến tới năm 2020, Trung Quốc sẽ có 30 triệu nam giới không thể tìm được vợ và bạn gái do sự mất cân bằng giới.
 
V.L