• BTS sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ thành công quốc tế?

    BTS sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự nhờ thành công quốc tế?
    26/07/2018 11:00

    Chính phủ Hàn Quốc có thể thay đổi chính sách. Tại Hội nghị Quốc phòng gần đây nhất, ông Ha Tae Kyung thuộc Đảng Tương lai Bareun, đã nêu vấn đề về việc miễn nghĩa vụ quân sự và sự bình đẳng trong các hoàn cảnh để được miễn nghĩa vụ quân sự.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO