• Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021

    Lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021
    06/04/2021 10:00

    Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 diễn ra từ ngày 6-9/7/2021. Trong đó, ngày 6/7 là thời gian làm thủ tục dự thi; 9/7 là ngày dự phòng. Hai ngày thi chính thức là 7-8/7/2021.