• Quốc khánh 2/9 và Tết Dương lịch, Âm lịch được nghỉ 16 ngày

    Quốc khánh 2/9 và Tết Dương lịch, Âm lịch được nghỉ 16 ngày
    15/08/2018 15:52

    Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 3 ngày trong dịp Quốc khánh 2/9, 4 ngày dịp Tết Dương lịch và 9 ngày trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.