• Khát vọng tự do và những cuộc vượt ngục trong lịch sử cách mạng Việt Nam

    Khát vọng tự do và những cuộc vượt ngục trong lịch sử cách mạng Việt Nam
    06/05/2020 22:24

    Không chịu chết dần chết mòn trong lao tù, từng ngày từng giờ những người con kiên trung, quả cảm tìm mọi cách vượt ngục để trở về với cách mạng, với tự do. Với ý nghĩa thể hiện khát khao cháy bỏng tự do qua các cuộc vượt ngục, trưng bày "Khát vọng tự do" gồm 3 phần: Xiềng xích, Tung cánh giữa màn đêm và Khúc ca hòa bình.