• Giải Âm nhạc Cống hiến lần 16 - 2021

    Mùa Cống hiến đặc biệt của năm đặc biệt

    Mùa Cống hiến đặc biệt của năm đặc biệt
    06/01/2021 08:32

    Năm 2020 là một năm đặc biệt đối với sống âm nhạc nước nhà vì sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, âm nhạc vẫn có nhiều điều đặc biệt.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020