• Đoàn Phú Tứ - người dịch những vở kịch kinh điển

    Đoàn Phú Tứ - người dịch những vở kịch kinh điển
    28/09/2014 09:22

    Đến nay, chuyện sai đúng, hay dở vẫn là đề tài gây tranh luận nảy lửa trong làng dịch thuật Việt Nam, thì thái độ lao động tỉ mỉ của những dịch giả tiền bối như Đoàn Phú Tứ thực sự là tấm gương tốt.