Chào tuần mới: Tiên học lễ...

Chào tuần mới: Tiên học lễ...

“Cần chấm dứt sử dụng khẩu hiệu Tiên học lễ, hậu học văn để khai mở tư duy phản biện, giải phóng sức sáng tạo” - GS Trần Ngọc Thêm đưa ra nhận xét này tại một cuộc hội nghị về giáo dục vào tuần trước.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO