Vượt ra khỏi định nghĩa quen thuộc của một thành phố du lịch với toàn những điểm đến đã xuất hiện nhan nhản trong mọi cẩm nang, bạn sẽ được chạm đến những ngóc ngách sáng tạo, cuồng nhiệt và năng lượng hơn. Đây mới là tinh thần thật sự của thành phố này, là thứ khiến bạn sẽ muốn ghé thăm mãi và xem nó như ngôi nhà thứ hai của mình từ lúc nào không hay!
22 KHÔNG GIAN SẼ KHIẾN BẠN CÓ CÁI NHÌN MỚI TOANH VỀ BANGKOK - Ảnh 1.

22 KHÔNG GIAN SẼ KHIẾN BẠN CÓ CÁI NHÌN MỚI TOANH VỀ BANGKOK - Ảnh 2.

22 KHÔNG GIAN SẼ KHIẾN BẠN CÓ CÁI NHÌN MỚI TOANH VỀ BANGKOK - Ảnh 3.

22 KHÔNG GIAN SẼ KHIẾN BẠN CÓ CÁI NHÌN MỚI TOANH VỀ BANGKOK - Ảnh 4.

22 KHÔNG GIAN SẼ KHIẾN BẠN CÓ CÁI NHÌN MỚI TOANH VỀ BANGKOK - Ảnh 5.

22 KHÔNG GIAN SẼ KHIẾN BẠN CÓ CÁI NHÌN MỚI TOANH VỀ BANGKOK - Ảnh 6.


Nhật Chung
Thành Đạt