• Bài 1

    Để hồi sinh di tích xuống cấp ở Hà Nội: Mỏi mòn chờ đầu tư

    Để hồi sinh di tích xuống cấp ở Hà Nội: Mỏi mòn chờ đầu tư
    28/05/2019 08:09

    Nhắc tới di sản văn hóa vật thể ở Hà Nội là có thể kể tới 5.922 di tích, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 1 di sản tư liệu thế giới, 16 di tích quốc gia đặc biệt cùng hàng nghìn di tích cấp quốc gia và di tích cấp thành phố. Đó là niềm tự hào của người Hà Nội.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO