• Chuyển nhượng M.U: Trước khi mua cầu thủ, hãy giải quyết bài toán này đã

    Chuyển nhượng M.U: Trước khi mua cầu thủ, hãy giải quyết bài toán này đã
    23/07/2018 06:15

    Không phải tới khi thị trường mở cửa, M.U mới được gắn với các tin đồn chuyển nhượng. Gần như mọi tin tức liên quan tới M.U trên báo chí đều liên quan tới các thông tin chuyển nhượng. M.U cần bổ sung lực lượng là điều chắc chắn, nhưng có lẽ họ không cần nhiều đến thế như báo chí đồn đoán.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay