• Thần Chết qua đường bưu điện

    Thần Chết qua đường bưu điện
    16/10/2014 15:23

    4 cú đánh bom làm rung chuyển đất nước Thụy Điển thái bình. Đầu thế kỷ 20, lần đầu tiên thế giới biết đến hiện tượng bưu kiện chứa bom.

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO