Bình chọn
Bạn có đồng ý bỏ thói quen ăn thịt chó và cấm bán thịt chó

Tùy vào sở thích mỗi người, có thể chấp nhận được

Hoàn toàn không đồng ý

Hoàn toàn đồng ý

Xem kết quả

Tự hào ngành Điện miền Nam 45 năm

Tiêu điểm - Spotlight