Theo bạn, đội nào sẽ vô địch World Cup 2018?

1. Đức 1730 (33%)
2. Brazil 800 (15.2%)
3. Pháp 324 (6.2%)
4. Argentina 838 (16%)
5. Tây Ban Nha 1176 (22.4%)
6. Một đội khác 381 (7.3%)
Bình chọn khác

Tự hào ngành Điện miền Nam 45 năm

Tiêu điểm - Spotlight