• Lễ hóa vàng tiến ông bà ngày Tết Tân Sửu 2021

    Lễ hóa vàng tiến ông bà ngày Tết Tân Sửu 2021
    15/02/2021 07:57

    Lễ hóa vàng tiễn ông bà, tổ tiên khi hết Tết rất quan trọng với người Việt. Bởi người xưa quan niệm rằng, trong dịp Tết, các bậc gia thần, tổ tiên luôn ngự trên bàn thờ.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay