• Alpha Books: Bắt đầu giấc mơ xuất khẩu sách Việt ra thế giới

    Alpha Books: Bắt đầu giấc mơ xuất khẩu sách Việt ra thế giới
    03/11/2020 12:30

    Chục ngày trước, một container sách với 20.000 cuốn (500 đầu sách) của Alpha America đã bắt đầu hành trình vượt biển sang California, Mỹ. Đó là bước đi đầu tiên của công ty con thuộc Alpha Books để chạm tới một dự án đặc biệt: Xuất khẩu sách Việt Nam ra thế giới.