Kết quả tìm kiếm từ khóa: Zippo

Tìm kiếm với từ khóa khác
Lựa chọn:
 Chứa cụm từ      Chứa một từ
Tìm trong:
 Tiêu đề      Tóm tắt      Nội dung      Cả ba
Kết quả tìm kiếm: kết quả
  • Zippo: Biểu tượng & định mệnh

    Zippo: Biểu tượng & định mệnh

    08/09/2014 08:51

    'Nhiều chuyện có thể xảy ra', trung sĩ Dennis E.Ulstad kể với phóng viên tờ báo địa phương ở Billings (Montana). Đó là một ngày cuối năm 1968, Ulstad sắp bị đưa qua Việt Nam lần thứ ba và biết chắc chắn nhiều chuyện có thể xảy ra.