STT Quốc gia huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng Tổng
1   Philippines 149 117 121 387
2   Việt Nam 98 85 105 288
3   Thái Lan 92 103 123 318
4   Indonesia 72 84 111 267
5   Malaysia 55 58 71 184
6   Singapore 53 46 68 167
7   Myanmar 4 18 51 73
8   Campuchia 4 6 36 46
9   Brunei 2 5 6 13
10   Lào 1 5 28 34
11   Timor Leste 0 1 5 6