Sự bất bình thường của Chí

Sự bất bình thường của Chí

Ngay sau khi những bức ảnh truyền thông về bảo vệ loài tê giác được công bố, giới phóng viên đã nhận ra vẻ bất bình thường của chiến dịch "Chí". Không một hình ảnh nào về tê giác, không có quảng cáo của doanh nghiệp.

Bình chọn
Quan điểm của bạn về đề xuất thu phí các phương tiện giao thông?

Nên thu để tạo ra nguồn thu đầu tư trở lại hạ tầng

Chưa nên thu phí

Không có ý kiến

Xem kết quả

tin tức phụ nữ và gia đình việt tin tức trong ngày