Bình chọn
Dù sách giấy vẫn rất thịnh hành, nhưng sách điện tử được dự đoán là tương lai của ngành xuất bản. Bạn thích đọc loại sách nào hơn?

Sách giấy truyền thống

Sách điện tử

Xem kết quả