Bảng tổng sắp huy chương

  Quốc gia huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng Tổng
1   Thái Lan 0 0 1 1
1   Việt Nam 0 0 1 1
1   Malaysia 0 0 1 1
4   Campuchia 0 0 0 0
5   Brunei 0 0 0 0
6   Indonesia 0 0 0 0
7   Lào 0 0 0 0
8   Myanmar 0 0 0 0
9   Philippines 0 0 0 0
10   Singapore 0 0 0 0
11   Timor Leste 0 0 0 0