• “Ký ức” thơ tình thời lửa đạn

    “Ký ức” thơ tình thời lửa đạn
    14/02/2011 11:19 AM

    Năm ấy, 1962, đứa trẻ 11 tuổi là tôi đã qua giọng hát của chị ruột mình mà biết đến bài thơ Nhớ của Nguyễn Đình Thi...

Bình luận mới nhất