Rùa Hồ Gươm

Thứ Năm, 13/01/2011 06:36

(TT&VH Cuối tuần) -


Tranh biếm của họa sĩ Lý Trực Dũng

Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*
Tin khác