Đừng quay lưng với những dòng sông

Đừng quay lưng với những dòng sông

Câu chuyện lập quy hoạch 2 bờ sông Hồng đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Nếu được triển khai, đó sẽ là bước đi sau... 22 năm tròn, kể từ khi vấn đề này được thành phố đặt ra.

Bình luận mới nhất