'Con đường đau khổ'

'Con đường đau khổ'

Người viết mượn tựa đề cuốn tiểu thuyết của Aleksey Nikolayevich Tolstoy, để nói về những cung đường đã và còn chịu nhiều 'đau khổ', mang tên các dự án đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

loading...
Bình luận mới nhất