Chuyện 'cà kê'

Chuyện 'cà kê'

Năm gà mà bàn chuyện gà, tức là chuyện cà kê. Gà có tên gốc là 'ca', chữ Nôm viết âm 'ca' kèm với bộ 'điểu'/chim. Tại vùng Thanh Nghệ Tĩnh ngày nay, nhiều người vẫn còn gọi gà là con ca.

Bình luận mới nhất