Theo bạn, Arsenal có nên sa thải Wenger vào cuối mùa?

1. Có 147 (65.9%)
2. Không 68 (30.5%)
3. Ý kiến khác 8 (3.6%)
Bình chọn khác
Bình luận mới nhất