Theo bạn, Arsenal có nên sa thải Wenger vào cuối mùa?

1. Có 247 (66.6%)
2. Không 113 (30.5%)
3. Ý kiến khác 11 (3%)
Bình chọn khác

Bình luận mới nhất
X Đóng