Theo bạn có nên cách tân áo dài truyền thống?

87 (42.9%)
Không 111 (54.7%)
Ý kiến khác 5 (2.5%)
Bình chọn khác
Bình luận mới nhất
X Đóng