Theo bạn có nên cách tân áo dài truyền thống?

106 (40.5%)
Không 147 (56.1%)
Ý kiến khác 9 (3.4%)
Bình chọn khác